Vores pædagogiske tilgang

Maria i aqua

Alle mennesker er unikke og alle bliver vi påvirket af de omgivelser vi har opholdt os i - og opholder os i - det gælder også for børn / unge (B/U) med autisme. Eftersom børn med autisme har brug for overskuelighed, genkendelighed og struktur kan der være en fare for at generalisere denne gruppes behov. Vi opfatter først og fremmest B/U, som individuelle personligheder med forskellige behov, derfor har vi ikke lagt os fast på én pædagogisk metode som den eneste metode. Vi tager udgangspunkt i det enkelte B/U ressourcer og behov og tilrettelægger vores pædagogiske tiltag ud fra dette og ud fra den gruppe B/U befinder sig i.
Vi læner os dog som udgangspunkt op af KRAP, hvor den ressourcefokuserende og den anerkendende pædagogik er i fokus.

Vi lægger vægt på struktur, forudsigelighed og genkendelighed for barnet / den unge, men hvor der samtidig gives mulighed for udfordringer og oplevelser, som B/U unge kan honorere.

Vi anvender desuden total kommunikation eks. Boardmarker, Pecs og dagskemaer.

Vores etiske værdier er vores grund fundament.

 

Respekt for selvbestemmelse

 • Sikre den enkeltes indflydelse på eget liv.
 • At udfolde sig og udleve egne drømme og ønsker.
 • Frihed til at være den man er—inden for fællesskabets rammer.
 • Respekt - får mulighed for at ytre sig.
 • Blive hørt, set og anerkendt.

Dette sker via dialogen og en spørgende, nysgerrig tilgang, så vi kan skabe de bedste betingelser for, at det enkelte menneske kan udfolde sit unikke potentiale og udleve egne behov, ønsker og drømme.

 • Hensyn til fysisk og psykisk integritet.
 • Integritet er det latinske ord for en helhed, der ikke må røres—en urørlighedszone.
 • Det der ikke må røres, er det enkelte menneskes opfattelse af, hvad der giver livet mening og kvalitet.
 • Måden vi møder det andet menneske på.

Nøgleordene er ydmyghed og nysgerrighed.

Agtelse for værdighed.

 • At anerkende det enkelte menneske som uerstatteligt og værdifuldt.
 • Værdighed er ikke noget, man skal gøre sig fortjent til.
 • Værdighed handler om at blive anerkendt uden forbehold og er et udtryk for, at alle mennesker er lige meget værd.

Vi har respekt for hinandens værdighed, når vi søger at være i en ærlig, grænsesættende og empatisk kontakt—når vi taler til og med hinanden frem for om hinanden.

Omsorg for det sårbare liv.

Det gode liv for det enkelte menneske er sårbart og skrøbeligt.

 • Således er opgaven, at beskytte det sårbare liv.
 • Vi mennesker lever i en gensidig afhængighed og har indflydelse på hinandens liv.
Sidst opdateret: 01.12.2014