Vores værdier

Conor

Vores vision:

 • Et hus, der opleves som aflastning for hele familien.
 • Et hus, hvor det enkelte barn og den unge tilgodeses og hvor der er tryghed til udvikling i forudsigelige rammer.

Vores mission:

 • At barnet / den unge (B/U) tilgodeses individuelt ud fra den gruppe de befinder sig i.
 • At skabe struktur, forudsigelighed og genkendelighed.
 • At personalet har stor faglig viden, erfaring og mulighed for dygtiggørelse.
 • At vi ser glade B/U og tilfredse forældre.
 • At bestræbe os på at B/U oplever et liv med kvalitet.
 • At vi kan tilgodese en individuel frihed og indflydelse til B/U ud fra den gruppe de befinder sig i.
 • At vi opleves som ”det andet” hjem med en hjemlig og hyggelig atmosfære.
 • At vi møder B/U med omsorg og anerkendelse.
 • At B/U har mulighed for at øve sig i sociale relationer i trygge rammer.
 • At der er et godt og tillidsfuldt samarbejde med hjem, skole og andre samarbejdspartner.
 • At ”knække koden” i forhold til, hvordan det enkelte B/U fungerer og reagerer .
Sidst opdateret: 21.08.2014