For nye

Rasmus

Velkommen

Røde Hus er et pædagogisk aflastningstilbud oprettet af Viborg Kommune pr. 1. januar 2012 efter servicelovens §67.

Målgruppen er hjemmeboende børn og unge i alderen 0-18 år med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF)

Visitation til Røde Hus foregår gennem Jeres sagsbehandler.

Sidst opdateret: 21.08.2014